UTM parametry

Měřte a vyhodnocujte návštěvnost z jednotlivých online kanálů, medií a kampaní.

Co jsou to UTM parametry a UTM link?

UTM parametry se přidávají do URL adres (nebo také URL linků), aby byl v nástroji webové analytiky, kterým je nejčastěji Google Analytics, poznat zdroj, kampaň a další metriky konkrétní návštěvy. Po přidání UTM parametrů do URL adresy vznikne adresa s UTM parametry, které se také říká UTM link.

Přehled jednotlivých UTM parametrů

Název Český název Popis
UTM Source Zdroj Důležitý parametr, který sděluje zdroj návštěvnosti.
Příklady: google, facebook, seznam, heuréka, glami, newsletter, instagram apod.
UTM Medium Médium Důležitý parametr, který sděluje do jaké skupiny patří návštěvnost. Pomůže oddělit placenou návštěvnost z Google oproti neplacené návštěvnosti z vyhledávání.
Příklady: cpc, organic, social, cpm, display, email, ppc, cpa, banner apod.
UTM Campaign Kampaň Důležitý parametr, který pomůže rozlišit kampaň v PPC reklamě, reklamě na sociálních sítích, RTB nebo emailigu. Může být napsána jednoduše nebo jako kombinace několika informací.
Příklady: sales, display-remarketing-dynamic, display-remarketing-sales-zlin-zeny apod. nebo dynamické pole pro FB reklamy {{campaign.name}}.
UTM Term Klíčové slovo Volitelný parametr, může se použít k rozpoznání klíčového slova v PPC nebo také k dalším užitečným doplňkovým informacím.
Příklady: chytre-televize, mobil-s-bezdratovym-nabijenim apod. nebo dynamické pole pro FB reklamy {{adset.name}}.
UTM Content Obsah Používá se k AB testování kreativ nebo vyhodnocení klikanosti na prvky v emailigu a dalším doplňkovým informacím.
Příklady: button-black, image-var-a, buton-red-202406 apod.

Jak vypadá adresa s UTM parametry?

Ukázka adresy s UTM parametry: https://www.utmgenerator.cz/utm-parametry/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=cz-search-utm&utm_term=utm-parametry
Ukázka adresy bez UTM parametrů: https://www.utmgenerator.cz/utm-parametry/
Příklad rozšíření o UTM: ?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=cz-search-utm&utm_term=utm-parametry

Manuální UTM značkování

UTM si můžete nastavit sami pomocí UTM generátoru (někdy zvaný také jako UTM builder).

Automatické UTM značkování

Některé systémy podporují automatické UTM značkování. Jsou to například Google Ads, Sklik, vybrané e-mailigové nástroje a částečně Facebook reklamy.

Google Ads

V Google Ads nastavíte automatické značkování přes záložku Nastavení v levém menu, poté Nastavení účtu, Automatické značkování a zaškrtnutí selektoru Označit adresu na kterou lidé přešli z mé reklamy. Více v nápovědě Google Ads.

Sklik

V Skliku nastavíte automatické značkování přes záložku Nástroje v horním menu, poté Automatické tagování URL a tlačítko Zapnout Automatické tagování. Více v nápovědě Sklik.

Facebook reklamy

Ve Facebook reklamách musíte nastavit UTM ke každé reklamě, ale můžete si pomoci přes dynamické parametry, které Facebook u URL reklam umožňuje. Například dynamický parametr {{campaign.name}} přenese název reklamy. Více informací na straně o dynamických parametrech UTM používaných ve Facebook reklamách a v centru nápovědy pro firmy na Facebooku.

UTM generátory

Nahoru